Posted on 10-Nov-2019

Jyotishi Dr. Suneel Sitaula - Global Vedic Sciences

आर्तव (सायन) पद्धति अनुसार ज्योतिषसम्बन्धी परामर्शको लागि, हस्तरेखा देखाउनु परेमा, वास्तुशास्त्र अनुसार घरको नक्सा बनाउनु परेमा तथा निर्माण भइसकेको घर, अफिस, पसल तथा जग्गाको वास्तु स्थिति अवलोकनको साथै रत्न सम्बन्धी परामर्शको लागि, वरवधुको चिना मिलाउनुका लागि, विवाह लगन लेख्न परेमा पनि सर्म्पर्क गर्नुहोला।
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.